Als je kiest voor 360, zullen wij onvoorwaardelijk openstaan voor jou.
Onze cirkel symboliseert de enige voorwaarde die aan een keuze voor 360 verbonden is.
Met onze cirkel tonen wij ons engagement om jou te steunen in de uitdaging die jij wil aangaan
om eigenaarschap op te nemen voor je leerproces.

Vanuit een geloof in de kracht van samenwerking, vertrekken we in onze lesmethodes van vertrouwen in elkaar. Elke mening telt en enkel door samen met de leerlingen na te denken, te overleggen en opbouwend naar elkaar te luisteren, zorgen we voor een meerwaarde in het leerproces. Onze leerkrachten laten niemand achter en die reflex moedigen we ook aan bij onze jongeren. Je kan zijn wie je bent, want net in verscheidenheid schuilen optimale leerkansen.

Het leerkrachtenteam is op dezelfde manier samengesteld: op een democratische en vriendschappelijke manier werken onze teamleerkrachten samen aan de meest optimale indeling van de lessen, projecten en thema’s. Vertrouwen is ook hier de basis om de puzzel uiteindelijk te kunnen leggen.

Onderwijs in de 21ste eeuw leunt op wederzijds engagement, het onvoorwaardelijke in onze slogan kunnen we op die manier verklaren. Binnen de cirkel van vertrouwen en geloof in elkaar, verwachten we inzet om de uitdagingen die je zelf kiest of die de maatschappij je voorschotelt, samen aan te gaan.

360 stopt niet bij de klasmuren, want creativiteit mag niet begrensd worden. Je krijgt de kans om rond te kijken, om een kleine of een iets grotere stap verder te gaan en te exploreren, om zelf aan te geven in welke thema’s je jezelf wil verdiepen en op welke manier. Het eigenaarschap over het leerproces is eigen aan de 360-werking op onze school. Weet je echter (nog) niet waar je interesses en jouw uitdagingen overal liggen? Onze leerkrachten, maar ook je medeleerlingen zullen inspireren en jou op je eigen tempo je interesses en uitdagingen laten ontdekken.

Voel je jezelf al zeker genoeg in een bepaald onderwerp om zelfstandig aan de slag te gaan? Ben je iemand die instructielessen als een veilige houvast ziet? Of vertrouw je eerder op de kracht van samen met medeleerlingen de oplossing te zoeken? Voor enkele hoofdvakken werken we met flexibele lestijden voor een gedeelte van de lesuren. Samen met je leerkracht bekijk je aan het begin van elke week hoe jij de komende dagen de verwerking van de leerstof best aanpakt.

De ligging van onze school biedt heel veel leermogelijkheden voor jonge positief-kritische stadsmensen. In een boeiende stad als Leuven waar een inspirerende mix van culturen er elke dag voor zorgt dat de stad leeft en beweegt, is het van groot belang om de kansen, maar ook de problemen bij het samenleven onder de loep te nemen. Onze jongeren, onze toekomst, jullie moeten aanvullend op de zaadjes die in het lager onderwijs geplant werden verder kunnen groeien binnen een ruimte die geborgenheid biedt, maar die evenzeer ontdekken toelaat.

Nadat je de veilige haven van je lagere school moet verlaten, is het normaal dat je bang bent voor “de grote school”, een school waar je in plaats van de oudste plots weer de jongste bent. In 360 kom je elke dag terecht op een plek die een tweede thuis kan worden. Het is namelijk opvallend dat leerlingen die op onze school starten, in de loop van hun zesjarige secundaire loopbaan zelden de school verlaten om op een andere school dezelfde richting te kiezen. De openheid, de rust, het feit dat je kan zijn wie je bent en het gevoel van thuiskomen maken van onze school opnieuw de veilige haven die je dacht te zullen missen na de lagere school.

Jouw talent moet niet perfect passen in het ideale plaatje. Hier mag je jouw unieke talent tonen en verder ontwikkelen, hier kan je rekenen op begrip en een warm aanmoedigen van die persoonlijke ontwikkeling.

Gepassioneerde teamleerkrachten brengen hun eigen interesses ter inspiratie mee naar het klaslokaal. Met ervaring en kennis van zaken begeleiden zij met gemak onze jongeren in hun zoektocht naar een eigen identiteit.  Onze leerkrachten brengen dankzij hun ervaring de basisleerstof tot bij de leerlingen op een gedreven en progressieve manier. Zij hebben geen experimenten nodig om te weten wat werkt en om de jongeren te boeien. Hun eigen positief-kritische aanpak en een vertrouwen in de verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid van onze leerlingen houdt de passie voor hun vak, voor hun leerlingen en voor de toekomst springlevend.

Een passie waarvan we willen dat ze besmettelijk is voor onze leerlingen. Zo worden onze jongeren aangemoedigd om op te komen voor hun eigen mening, met overtuiging, maar op een respectvolle manier. Die mening staven met stevig onderbouwde argumenten en hen de nodige ondersteuning bieden in de zoektocht naar die argumenten, zijn cruciale onderdelen van de leerkracht als gepassioneerd coach.

Het intensief en voortdurend overleg tussen de coaches die het team bemannen, zorgt voor een sfeer van geborgenheid. Vanuit het idee: “Ken het kind en ontdek samen met het kind zijn of haar mogelijkheden en uitdagingen”. Op die manier werkt de 360-werking aan de weerbaarheid en de zelfkennis van de leerlingen.