De klassieke manier van lesgeven bewijst nog steeds dat ze in bepaalde gevallen de meest doeltreffende manier is om jongeren iets bij te brengen. Een lesmethode van doceren, absorberen, inoefenen en toetsen. Bepaalde kennis en vaardigheden worden ook binnen het 360-model met overtuiging overgebracht door de leerkracht. 

Naast bovenstaande theoriegerichte benadering van lesgeven, bestaat er ook de beweging van de methodescholen die voluit geloven in “leren door te doen”. Het verankeren van bepaalde theoretische kennis zodat die kennis in diverse situaties en contexten toegepast kan worden, wordt hier nog al eens vergeten.  

Eerder dan kiezen voor het ene of het andere, zijn we er in onze 360-werking van overtuigd dat de kracht in de combinatie van beide ligt. De ervaring van onze leerkrachten zorgt ervoor dat ze goed op de hoogte zijn van de nood aan een gedifferentieerde aanpak binnen verschillende vakken en thema’s.  

Ons team doet niet zomaar iets, maar het zoekt en vindt de balans tussen ervaringsgericht en theoriegebonden onderwijs om dan samen met de persoonlijke kennis van de leerlingen én met oog voor hun talenten alle leerkansen met beide handen te grijpen. Deze gecombineerde onderwijsmethode laat de leerkracht als coach ook de kans om leerlingen dankzij vakexpertise te begeleiden in hun leerproces. De leerlingen doen ook niet zomaar iets, maar ze absorberen enorm zonder het gevoel te hebben dat ze te zwaar beladen worden.