In 360 krijg je voor drie hoofdvakken naast instructielessen ook VWT, of vrije werktijd.

Tijdens deze lestijden verwerk je begeleid zelfstandig de geziene leerstof op een manier die voor jou het meest geschikt is.
Je krijgt oefeningen en opdrachten rond de thema’s die in de instructielessen aan bod komen.

In de vrije werktijd ga je soms aan de hand van stappenplannen zelf op onderzoek uit om de leerstof te verwerven.

Vrije werktijd biedt ruimte om gedifferentieerd te werken op verschillende manieren.
Er is mogelijkheid om vragen te stellen en extra uitleg te krijgen. 
 

Heb je het met een bepaald onderwerp wat moeilijker? Dan krijg je extra ondersteuning.
Ben je daarentegen al heer en meester van een bepaald thema?
Dan kan je jezelf verdiepen via uitbreidingsoefeningen.
Bijkomende klassikale instructie voor leerlingen die hieraan nood hebben, behoort ook tot de keuzemogelijkheden. 
 

Omdat we in sommige vakken met weekplanningen werken, kunnen onze leerlingen ook tijdens de instructielessen op hun eigen tempo aan de slag gaan (bv. bij Frans). Voor andere vakken is het zelfs mogelijk dat je als leerling zelf je toetsmoment inplant (bv. bij wiskunde). 

Op maandagochtend start iedereen met een planningsmoment waarin je als leerling zelf je portfolio van de vrije werktijd invult en zelf je weekplanning opstelt. Het leren inschatten van de tijd die je nodig hebt voor elke opdracht, is een vaardigheid die met ondersteuning van de leerkracht zorgt voor het zelfsturen van je leerproces.  

Als er een maand voorbij is, vul je een zelfreflectie in waarin je je eigen inzet, planning en de mate waarin je de leerstof verwerkt hebt, evalueert. De leerkrachten geven feedback over die reflectie tijdens een individueel leerlingencontact. 

360 werkt projectmatig. We hebben lesuren die we “vrije werkruimte” noemen. Deze vrije werkruimte wordt door onze leerlingen gebruikt om vak- en klasoverschrijdend tijd te spenderen aan grotere opdrachten. 

Doorheen het jaar doorlopen de leerlingen binnen de vrije werkruimte drie modules: STEM, kunst & cultuur en mens & maatschappij. Elk trimester schuiven de groepen door en dan werk je gedurende een langere periode rond één van de grote thema’s. 

Onze leerkrachten aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis slaan de handen in elkaar om de verschillende facetten van één bepaald thema vakoverschrijdend en tegelijkertijd aan te bieden.
In 360 zijn we er rotsvast van overtuigd dat het behandelen van thema’s waarin de onderlinge samenhang tussen de vakken benadrukt wordt, ervoor zorgt dat de kennis een betere basis heeft om te blijven hangen.  

Aan het einde van een project komen de lessen techniek, Nederlands en plastische opvoeding heel goed van pas bij het voorstellen van één geheel. Presentatietechnieken en – hulpmiddelen kennen na verloop van tijd geen geheimen meer voor een 360’er.