Arriveer je met de trein of de bus in Leuven station, dan ben je op amper 100 meter van de school.
De lessen gaan door in onze gebouwen aan de Tiensevest 62 te Leuven.

Is 360 goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

Langs de achterzijde van de school (Justus Lipsiusstraat) bevindt zich onze schoolpoort
waarlangs fietsers op de speelplaats kunnen om hun fiets een hele schooldag veilig te stallen.

Is het mogelijk om met de fiets naar school te komen?

Nee, onze 360-werking loopt door van het eerste tot en met het zesde jaar.
Voor elke graad wordt de manier van werken aangepast aan de noden van de doelgroep. Door de jarenlange ervaring van onze teams, weten de leerkrachten ondertussen goed hoe ze methodeprincipes kunnen combineren met een specifieke aanpak van de verschillende leeftijdscategorieën.

Stopt 360 na de eerste graad?

De leerkrachten nemen toetsen af of laten taken of projecten voorbereiden waardoor zij vaardigheden en/of kennis kunnen evalueren.
Voor heel wat vakken is er ondertussen permanente evaluatie in de 1e graad, dit wil zeggen dat er geen examens van afgelegd moeten worden. Wat de hoofdvakken betreft, zijn er in december en in juni wel examens om de verwerking van grotere hoeveelheden te toetsen.

Zijn er toetsen en examens in 360?

Om de overgang van de basisschool te vergemakkelijken, ondersteunen wij veel leeractiviteiten. In de klassen hebben we aandacht voor een goede werksfeer en leren de leerlingen elkaar helpen. Alle leerkrachten besteden aandacht aan het aanleren van de juiste studiehouding, ze geven inhaallessen en helpen je bij het opstellen van een planning. Bovendien bieden we workshops aan rond “leren leren” en kunnen leerlingen onder begeleiding huiswerk maken en studeren op school, dit drie keer per week.
Onze school heeft vier leerlingenbegeleiders die zich onder andere bezighouden met het omgaan met leermoeilijkheden. Het zorgbeleid stoelt op het feit dat we samen met de leerlingen, ouders en leerkrachten bereid zijn om redelijke aanpassingen aan een “normaal” leertraject toe te staan indien dit de leerwinst en het welbevinden van de leerling zal verhogen..

Hoe gaat 360 om met leerlingen die het voor bepaalde vakken wat moeilijker hebben?

Indien het verhoogde eigenaarschap en de zelfstandigheid uiteindelijk niet de ideale leerstijl is voor jou, dan kan je de optie 360 verlaten om in de andere leerstijl de structuur en de leidende hand wat meer op te zoeken.

Is het mogelijk om van leerstijl te veranderen als je voor 360 gekozen hebt?

De combinatie van het theoriegerichte onderwijs en het ervaringsgerichte zorgt er in 360 voor dat onze leerlingen een complete vorming krijgen. De jarenlange ervaring van onze leerkrachten stelt hen in staat om perfect te weten welke bagage bijvoorbeeld een leerling uit de richting wetenschappen moet hebben om biomedische wetenschappen te gaan studeren of wat een leerling uit de richting humane aan vaardigheden en kennis moet hebben om verder te studeren in de richting psychologie.
Afstuderen op onze school wil zeggen met een diploma op zak starten aan je hogere studies, hetzij aan de universiteit, hetzij aan de hogeschool. Jaarlijks zien wij oud-leerlingen terugkomen op de trefdag die onze school organiseert en dan merken we op dat onze leerlingen succesvol kiezen voor een brede waaier aan richtingen, volgend op het secundair onderwijs dat wij aanbieden.

In de derde graad werken onze leerkrachten en leerlingenbegeleidster intensief aan studiekeuzebegeleiding, specifiek naar het verder studeren toe.

Worden de leerlingen in 360 goed voorbereid om verder te studeren?

“Samen school maken” klinkt misschien cliché, maar het is wel een uitgangspunt op onze school. Net zoals in de basisscholen waar de Freinet-pedagogie toegepast wordt, zien ook wij graag ouders participeren in het schoolgebeuren.
In elk jaar van 360 werken we met een deelgroep. Enkele keren per jaar komt de deelgroep waarop alle ouders welkom zijn, bij elkaar en is er ruimte voor vragen aan en overleg met de teamleerkrachten. De data van die deelgroepen worden met de jaarkalender bekendgemaakt.

Per deelgroep is er een afgevaardigde van de ouders nodig voor de stuurgroep van 360. Hier wordt er jaaroverschrijdend overleg gepleegd met afgevaardigden van de teams en met de directie over de 360-werking binnen De Ring.

Voor uitstappen, projecten, gwp,… wordt af en toe een oproep gelanceerd voor helpende handen of specifieke know how van ouders.

Is er een oudercomité van 360 op school?

De kost om 360 onderwijs te volgen is gelijk aan de kost in de andere leerstijl.
De grootste kost bestaat uit de huur van handboeken en de aankoop van werkschriften. Samen met uitstappen en de gwp zijn dit de grootste kosten van een schooljaar.

Vanaf het 4de jaar werken we met een “bring your own device”-systeem, waarbij de leerlingen op maandelijkse afbetaling een eigen laptop aankopen via de school. De lessen en het hele ICT-gebeuren op school zullen aangepast zijn aan deze manier van werken. De leerlingen gebruiken hun eigen apparaat om aan tekstverwerking te doen, om opzoekingen te realiseren, om projecten vorm te geven en om optimaal te leren plannen als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Brengt 360 onderwijs een hogere kost met zich mee?